Enhetschef Verksamhetsstyrning och Stöd

Enhetschefen för Verksamhetsstyrning och stöd skall, tillsammans med övrig ledning, driva verksamheten i riktning mot Länsstyrelsen i Södermanlands vision – Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla!

För att nå visionen behöver fokus finnas på:

• möjliggöra byggande och investeringar
• ta tillvara och utveckla länets värden
• möjliggöra landsbygdens utveckling
• ta tillvara mänskliga resurser

Nyköping
Heltid
Rekrytering, 1 plats
Ledning/Management
2018-02-06
 
Dela jobbet
 
Dela jobbet

om företaget

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Länsstyrelsens organisation är indelat i 5 enheter som var och en leds av en enhetschef direkt placerad under länsråd. Landshövding, länsråd och enhetschefer utgör tillsammans verksamhetens ledningsgrupp. Enheten för verksamhetsstyrning och stöd ansvarar för verksamhetsplanering, kommunikation, ekonomi, fastigheter, HR, vaktmästeri samt länsledningens administration. Enheten har 18 medarbetare som är indelade i 3 funktioner. Funktionscheferna direktrapporterar till enhetschefen.

dina arbetsuppgifter

Din roll kommer att innebär att du är enhetschef med det ansvar som följer i arbetsordningen och genom det säkerställa en effektiv verksamhet vid enheten, med fokus på:
- Samordning av stöd och styrning
- Fortsätta att utveckla ett konsultativt arbetssätt gentemot enheter och funktioner
- Skapa en effektiv organisation som ger en jämnare arbetsbelastning
- Övergripande ansvar för att styra, utveckla och effektivisera Länsstyrelsens övergripande interna processer så som verksamhetsplanering, ekonomistyrning, uppföljning mm
-Värdegrundsbaserad verksamhetsutveckling

din profil

Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete inom det statliga området, du ska också ha erfarenhet av chefs/ledarskap samt erfarenhet av att leda genom andra. Meriterande är erfarenhet av utredningsarbete, processtyrning och utvecklingsarbete

Du förutsätts vara ansvarstagande och kunna leda, motivera, driva och följa upp genom att vara tydlig, strukturerad och kommunikativ. Du behöver också vara utvecklingsinriktad, med väl utvecklad problemlösningsförmåga samt ha en förmåga att se möjligheter och ha helhetssyn.

Andra egenskaper som värderas för tjänsten är att du kan styra utifrån uppställda mål, kan använda ett konsultativt arbetssätt och att du har förmåga att hantera motstridiga krav. Du har en personlig mognad som gör dig trygg och förtroendeingivande med en vilja att fortsätta utveckla ditt ledarskap.

Krav för tjänsten är att du har akademisk examen inom relevant område. Det är meriterande om du har utbildning inom någon av verksamhetens ansvarsområden, utbildning inom ledarskap eller utbildning inom något av områdena, strategisk verksamhetsplanering/-styrning/-utveckling.

Körkort är ett krav och vi förutsätter god datorvana.

Denna tjänst är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare och att registerkontroll kommer göras vid en anställning.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ansökningsförfarande

Anställningen är ett förordnande som enhetschef på 3 år.

Läs mer om länsstyrelsen på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter en jämn könsfördelning och att främja mångfald bland medarbetarna. Då länet ingår i ett finskt förvaltningsområde värdesätter vi om du har kunskaper i finska och om du behärskar ytterligare språk.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får Du av länsråd Claudia Gardberg Morner. Fackliga företrädare är Hans Hurtig (SACO) och Rune van den Brink (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (vx).

Ansökan
Välkommen med Din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar Du vill åberopa senast 28 februari 2018 via länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Ansökan går ej att göra på annat sätt.ANSÖK TILL JOBBET