Landsbygdsdirektör

Landsbygdsdirektören skall, tillsammans med övrig ledning, driva verksamheten i riktning mot Länsstyrelsen i Södermanlands vision – Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla!

För att nå visionen behöver fokus finnas på:
• möjliggöra byggande och investeringar
• ta tillvara och utveckla länets värden
• möjliggöra landsbygdens utveckling
• ta tillvara mänskliga resurser

Nyköping
Heltid
Rekrytering, 1 plats
Ledning/Management
2018-02-06
 
Dela jobbet
 
Dela jobbet

om företaget

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Länsstyrelsens organisation är indelat i 5 fem enheter som var och en leds av en enhetschef direkt placerad under länsrådet. Landshövding, Länsråd och enhetschefer utgör tillsammans verksamhetens ledningsgrupp. Landsbygdsenheten består av tre funktioner, Jordbrukarstöd, Vilt- och landsbygd samt Veterinära funktionen med totalt ca 40 medarbetare och tre funktionschefer.

dina arbetsuppgifter

Som chef för enheten ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten i riktning mot uppställda mål. Det innebär att du har fullt budget- och personalansvar samt det primära ansvaret för att driva, följa upp och utveckla såväl medarbetare som enhetens dagliga verksamhet. Du representerar myndigheten i lantbruk- och landsbygdsfrågor, fiske-, vilt- samt djurskydd och livsmedel såväl internt som externt internt. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och har i den ett viktigt uppdrag att bidra i det myndighetsövergripande strategiska arbetet tillsammans med övriga ledningsgruppskollegor. Du rapporterar till Länsrådet.

Arbetet som chef för enheten är stimulerande och utvecklande. Uppdraget innefattar kontakter både på lokal, regional och nationell nivå. Du möter representanter för andra myndigheter, kommuner, organisationer och enskilda landsbygdsföretagare och arbetar för god dialog och samverkan. Som ledare hos oss förväntas du bidra med ett professionellt och aktivt ledarskap i enlighet med myndighetens chefsnomenklatur.

din profil

Vi söker dig som har en examen på högskole- eller universitetsnivå med naturvetenskaplig inriktning, gärna agronom. Du ska ha goda sakkunskaper inom området samt erfarenhet av den areella näringen, har du kunskap om jordbrukets direktstöd och det svenska landsbygdsprogrammet är det meriterande. Vi vill att du har insikt i lantbrukets villkor och landsbygdens förutsättningar.

Du ska ha flerårig chefserfarenhet, det är meriterande om du har varit chef över chefer samt erfarenhet av att leda experter. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap inom både privat sektor och offentlig förvaltning, gärna staten.

Som ledare är du engagerad, tydlig, strukturerad och har hög integritet. Du har en utåtriktad personlighet och lätt för att skapa engagemang och delaktighet.

Du har en god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift i det svenska språket.
Arbetet ställer höga krav på god ledarskaps- och samarbetsförmåga vilket gör att vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ansökningsförfarande

Anställningen gäller tillsvidare, men chefsförordnandet är tidsbegränsat till 3 år. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Denna tjänst är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare och att registerkontroll kommer göras vid en anställning.
Frågor om tjänsten besvaras av Claudia Gardberg Morner Länsråd


Läs mer om länsstyrelsen på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter en jämn könsfördelning och att främja mångfald bland medarbetarna. Då länet ingår i ett finskt förvaltningsområde värdesätter vi om du har kunskaper i finska och om du behärskar ytterligare språk.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får Du av länsråd Claudia Gardberg Morner. Fackliga företrädare är Hans Hurtig (SACO) och Rune van den Brink (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (vx).

Ansökan
Välkommen med Din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar Du vill åberopa senast 28 februari 2018 via länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Ansökan går ej att göra på annat sätt.

ANSÖK TILL JOBBET