Produktionsenhetschef till Linköping

Linköping
2018-04-15
Produktion
Rekrytering, 1 plats
Heltid

Om företaget

Exova METECH är en ledande obunden fullserviceleverantör av mätteknik och kalibreringstjänster inom många olika industrisektorer. Våra kunder finns inom flygindustri, försvar, biomedicin, telekom, energi, life science, elektronik samt fordons- och verkstadsindustri. Med huvudkontor i Linköping har vi 390 anställda i 6 länder. Vi ingår i den internationella Exova-koncernen som under hösten gått samman med Element Materials Technology, där vi tillsammans utgör en av världens främsta resurser inom den globala TIC-sektorn, Testing, Inspection & Certification. Exova kommer under kommande år att byta namn till Element och vår del av verksamheten utgör divisionen Calibration & Testing Nordic. På produktionsenheten i Linköping arbetar ett tjugotal anställda fördelat på tekniker, kundsupport samt logistik. Vår styrka är den tekniska höjd som finns i bolaget kombinerat med vår stora kompetensbredd inom området kalibrering.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att ha övergripande ansvar för att våra kunder får sina leveranser i rätt tid och med rätt kvalité. Konkret innebär det att ansvara för produktionsledning vad gäller planering av resurser, både personellt som materiellt. Som PEC driver och utvecklar du arbetet med ständiga förbättringar för att hela tiden vässa vår leverans till kund. Produktionsenheten i Linköping ansvarar även för en mindre verksamhet med tekniker i Jönköping. Dina arbetsuppgifter blir att: • ansvara för avdelningens överenskomna och utlovade leveranser • planera arbete på labb, på plats ute hos kund samt inhyrda resurser • medverka i avdelningens ledningsmöten samt ansvara för dagliga produktionsmöten • ansvara för en kontinuerlig utveckling av verksamheten samt breddning och höjning av kompetenser hos personalen • ansvara för arbetstider, ledigheter, lönesättning och utveckling av personalen

Din profil

Du har jobbat några år med produktionsledning inom industrin. Du har tekniskt intresse och förståelse för produktionsekonomi. Du bör ha utbildning inom produktionsledning samt erfarenhet och utbildning inom LEAN eller motsvarande arbetsmetodik. Vi lägger stor vikt vid personliga kvalifikationer som ledaregenskaper, integritet, samarbetsförmåga, initiativkraft, helhetssyn, prestigelöshet och öppenhet. Vi erbjuder dig en tjänst i ett bolag i förändring. Med en ny ägare kommer fokus ligga på att utveckla vår produktion på ett positivt sätt och därmed också våra produktionsledare. Du kommer till ett bolag med god ekonomi och en trogen kundbas.

Ansökningsförfarande

Vill du veta mer ringer du ansvarig rekryterare Lena Johansson, Skill på 0708-52 32 36 Fackligt kontaktombud är Thomas Bomgren, tfn 010 - 603 6224 Rekryterande chef Jens Bergendorff 010 - 603 6218 Vi tllämpar löpande urval, vänta inte med att skicka in din ansökan!

Om oss

Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av Rekrytering och Bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. På uppdrag av våra ägare är vi djupt engagerade i utbildningar och kompetensförsörjningsfrågor och fungerar som en naturlig samlingspunkt för våra kund- och ägarföretag genom våra olika nätverk.