Skill
Logga in Skapa ett cv
Logga in på ditt Skillkonto

Kartläggning av marknadspotentialen ska stötta forskningsfinansiering

Skill har nyligen genomfört en marknadsanalys av området Security, på uppdrag av centrumbildningen Security Link, som utgör ett strategiskt forskningsområde för säkerhet och krisberedskap. Bakom centrumbildningen står Linköpings universitet, FOI samt kompletterande expertis från KTH och Chalmers.

För att få en bild av hur marknaden utvecklas både internationellt och nationellt, vände sig Security Link till Skill.

- Security är ett svårdefinierbar marknad, men med hjälp av Skill har vi kunnat kartlägga hur olika analysföretag definierar segmentet Security samt hur de uppskattar att de olika marknadssegmenten inom området kommer att utvecklas de närmaste åren, säger Dr Kia Wiklundh, FOI, stf centrumledare för FOCUS som är kopplat till Security Link.

- Marknaden har stor utvecklingspotential, bekräftar Michael Lögdlund, LiU, koordinator för Security Link vid Linköpings universitet. Rapporten har givit oss goda argument för framtida forskningsprojektet, och vår förhoppning är att vi ska kunna säkerställa en långsiktig forskningsfinansiering.

- Skill har varit snabba och flexibla i arbetet med rapporten, säger Kia Wiklundh. Tidplanen var tight, men de har lyckats leverera. Vi är mycket nöjda med Skills insats.

För vidare information om Security Link, kontakta Michael Lögdlund, tel 013-28 20 98.