Skills ledningsgrupp består av, från vänster:

Annika Elfvingsson, kontorschef Linköping
Ronnie Lock, marknadschef
Cecilia Engelbrektsson, HR-chef
Mattias Stenman, kontorschef Norrköping
Elin Hultman, vice VD och administrativ chef
Jüri Pett, VD


Foto: Magnus Media