Skill
Logga in Skapa ett cv
Logga in på ditt Skillkonto

Mångfald på agendan i nätverket Bright East

Bright East – nätverket för unga entreprenörer och visionärer – går in på sitt tredje år. Vi startar året med att ta oss an ett par av samhällets mest angelägna frågor – nämligen integration och mångfald. Direkt från Fryshuset – och ner i den östgötska myllan gästas vi av Leo Razzak, just nu en av Sveriges absolut populäraste föreläsare! Under de senaste åren har han hållit hundratals föreläsningar i allt från skolor till Riksdagen, troligen för att han har ett förmåga att på ett nytt sätt ge sin syn på integration och mångfald. Leo kallar sig själv social entreprenör och han brinner för innovativa lösningar på samhällets angelägna problem. Leo smittar av sig med in entusiasm och sitt driv, och han strävar efter att få fler att känna sig motiverade att själva ta ett steg mot ökad mångfald i samhället. Leos föredrag avrundas med en diskussionsstund som modereras av Theresa Carvalho (s), Norrköpingsbo och där vice ordf i kommunstyrelsen samt ordf i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

———————-

Bright East är ett nätverk för visionärer. De nya generationer som idag och i framtiden kommer att utgöra drivkraften i den fjärde storstadsregionen. Vi träffas några gånger per år under trevliga former och knyter nya kontakter. Ett forum för att bolla gamla idéer, väcka nya och kanske sätta planer i verket. Som katalysator kommer inspirerande föreläsare att tala eller andra trevliga aktiviteter äga rum under träffarna. En plats där kreativa initiativtagare bereds tillfälle att samspela och se nya möjligheter. Vår primära målgrupp är yrkesverksamma i åldern 25-35 år. Initiativtagare till nätverket är Marknadsbolaget, Affärsliv.com, Östsvenska Handelskammaren och Skill.