Skill erbjuder kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består i huvudsak av Rekrytering samt Personaluthyrning och våra kunder finns främst inom industri och IT.

Fram till början av september 2017 hette vi Industrikompetens & Skill och använde oss av två parallella varumärken. Sedan enades vi under ett och samma namn, Skill kort och gott, och bytte logotyp till den nuvarande.

Industrikompetens grundades 1997 på initiativ av lokala industriföretag med Saab i spetsen. Thomas Nygren, dåvarande personaldirektör på Saab, var grundare och även företagets första VD. Då var syftet att samordna och effektivisera den kort- och långsiktiga kompetensförsörjningen till regionens industriföretag. Att Industrikompetens skulle ägas av regionala industrier var en bärande princip och genom den nära relationen till ägarna skulle företaget ha möjlighet att agera som en röst åt industrin i kompetensförsörjningsfrågan samt vara en naturlig samlingspunkt för ägarföretagen.

Skill grundades i januari 1998 som en avknoppning från Linköpings universitet. Redan från start var visionen att skapa möjligheter för akademiska talanger.

2013 förvärvades Skill av Industrikompetens och utbudet breddades till att attrahera såväl företag inom industri som inom IT. Idag har vi växt till att bli en nationell leverantör och har verksamhet i hela södra Sverige, med kontor från Stockholm och söderut. Huvudkontoret ligger kvar i Linköping. Vi fortsätter att tillgodose våra kunder med kompetensförsörjning av högsta kvalitet, där vi vill vara det goda exemplet och säkerställa avtalsenliga villkor för de medarbetare som vi hyr ut. Alltid närvarande och lyhörda för kundernas behov.

På uppdrag av våra ägare är vi djupt engagerade i utbildningar och kompetensförsörjningsfrågor och fungerar som en naturlig samlingspunkt för våra kund- och ägarföretag genom våra olika nätverk.
Att samordna, planera och stödja företag i med- och motgång, skapa och driva nätverk för industri- och IT-företag samt att aktivt arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen är vårt uppdrag. Med hjälp av den återinvestering som våra ägare gör har vi möjlighet att göra detta varje dag.
Läs gärna mer om ägarföretagen här.

Skills styrelse 2017/2018 består av: Jan Germundsson (Saab AB), Peter Carlsson (Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB), Tomas Stålnert (Rimaster AB), Annika Franzén (Väderstad AB), Mats Andersson (GE Power Sweden AB), Wiggo Eriksson (Wiggo Eriksson Consulting AB), Kristoffer Asklöv (Scanfil AB), Filip Kronhed (Saab AB), Anna Björklou (Swisslog Accalon AB), Margaretha Langueville (Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB), Fredrik Holgersson (Holmen Paper AB), Helene Njord Westerling (Norrköpings kommun), Pia Carlgren (Linköpings kommun), Kenth Gustavsson (IF Metall), Lars Sonestedt (IF Metall). Jüri Pett och Elin Hultman, VD respektive vice VD på Skill, är också med. Tobias Knutson är arbetstagarrepresentant från Skill.