Tillväxtverket


Bland de tusentals nyanlända som kommit till Östergötland finns människor med teknisk eller industriell bakgrund som skulle kunna hitta sin plats på ett industriföretag. Vi arbetar med integrations- och inkluderingsprojekt tillsammans med bl.a. Norrköpings kommun, Arbetsförmedlingen samt flera företag genom finansiellt stöd av Tillväxtverket.

Om du vill veta mer om projektet och vårt arbete med att förenkla vägen till jobb för gruppen nyanlända är du välkommen att kontakta projektledaren Bo Sörling.

ESF-projekt och samarbete med Region Östergötland


Den tekniska utvecklingen går rasande fort och utveckling av företagens medarbetares kompetens är en annan viktig fråga. Vi driver tillsammans med Region Östergötland olika projekt inom området vilka finansieras genom Europeiska Socialfonden (ESF).

Just nu pågår ett projekt inom Smart Industri där vi är en del av en större helhet tillsammans med fyra andra län – Södermanland, Örebro, Uppsala och Västmanland (ÖMS). Syftet med projektet är att utveckla metoder för att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning inom den tillverkade industrin.

Vill du veta mer? Kontakta gärna projektledare Sonja Rundgren.