Tillväxtverket


Bland de tusentals nyanlända som kommit till Östergötland finns människor med teknisk eller industriell bakgrund som skulle kunna hitta sin plats på ett industriföretag. Vi arbetar med integrations- och inkluderingsprojekt tillsammans med bl.a. Norrköpings kommun, Arbetsförmedlingen samt flera företag genom finansiellt stöd av Tillväxtverket.

Om du vill veta mer om projektet och vårt arbete med att förenkla vägen till jobb för gruppen nyanlända är du välkommen att kontakta Elin Hultman.

ESF-projekt och samarbete med Region Östergötland


Den tekniska utvecklingen går rasande fort och utveckling av företagens medarbetares kompetens är en annan viktig fråga. Vi driver tillsammans med Region Östergötland olika projekt inom området vilka finansieras genom Europeiska Socialfonden (ESF).

Den sista februari har vi avslutat projektet ESF Smart Industri i Östergötland, en del av Smart Industri i Östra Mellansverige, som var ett länsöverskridande projekt tillsammans med fyra andra län – Södermanland, Örebro, Uppsala och Västmanland (ÖMS). Syftet med projektet var att utveckla metoder för att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning inom den tillverkade industrin.

Projektet har resulterat i en användarvänlig metod för strategisk kompetensförsörjning där du som användare får handledning genom kompetensprocessen.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Mia Hasselgren-Lundberg.