Skill har en djup förankring inom industrin, vilket ger oss mycket goda förutsättningar att förstå kundens behov men även med att lyckas hitta kandidater med relevanta profiler för våra uppdrag. Våra rekryteringskonsulters långa erfarenhet av att rekrytera till ledande positioner har skapat en unik förståelse för branschens villkor oavsett om det är ett mindre bolag i stark tillväxt eller en stor internationell koncern.

Skill erbjuder kvalificerade rekryteringstjänster inom chefs- och specialistområdet. Vi jobbar enligt en kvalitetssäkrad process där förstudien lägger grunden för ett kvalitativt urval av kandidater.

En viktig tillgång är vår egen kandidatbank som består av ett stort antal personer med relevanta kompetensprofiler. En annan värdefull sökväg är vårt breda kontaktnät som kommer till nytta i rekryteringar där vi inte får in tillräckligt underlag via annonsering av tjänsten.

Ibland finns det behov av att lösa en chefsposition tillfälligt under tiden vi genomför rekryteringsprocessen, en interimlösning. I de fall vi själva inte har en passande konsult samarbetar vi med Interim Search, som är specialister på att tillsätta alla typer av kvalificerade chefs- och specialistroller inom Sverige, med en leveransgaranti på 48 timmar.