Skill
Logga in Skapa ett cv
Logga in på ditt Skillkonto

Undersökning

Vi hjälper er att på ett snabbt och effektivt sätt få fram tillförlitliga beslutsunderlag. Skill har mångårig erfarenhet av att genomföra avancerade undersökningar såsom marknadsundersökningar, kundundersökningar, medarbetarundersökningar, attitydmätningar, kartläggningar etc – såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar.

Vi tillsätter en student eller nyutexaminerad akademiker som genomför undersökningen. Därtill tillhandahåller vi en erfaren projektledare som handleder Skill-konsulten samt kvalitetssäkrar arbetet och resultatet. Detta gör att du får en mix av ung, färsk akademisk kompetens direkt från högskolan och erfaren undersökningskompetens. Våra projektledare står för kundkontakt, tidplan, struktur, handledning och uppföljning.

Varje projekt inleds med att vi arbetar fram frågeformulär mot bakgrund av syfte och frågeställningar. Därefter startar informationsinsamlingen där vi väljer lämplig metod:

  • - Enkät
  • - Webbenkät
  • - Telefonintervju
  • - Personliga intervjuer
  • - Internet- och databassökning
  • - Litteraturstudier
  • - Observationer
  • - Fokusgrupper

När vi har samlat in all nödvändig information sammanställs och analyseras resultatet. Detta samlas i en skriftlig rapport som levereras till er i samband med en muntlig avrapportering av resultatet. Denna kan vi givetvis genomföra för större grupper, såsom ledningsgrupper eller kanske till och med större delar av er personal.


Filtrerade inlägg
    • Undersökningar

Undersökning

Vi hjälper er att på ett snabbt och effektivt sätt få fram tillförlitliga beslutsunderlag. Skill har mångårig erfarenhet av att …

02/22-11 |