Armaturen

Vår nya fastighet på Gelbgjutaregatan 2 i Linköping har anor från tidigt 1900-tal. År 1930 köpte Nordiska armaturfabrikerna upp Linköpings armatur- och metallfabriks AB och Svenska armatur AB i Stockholm. Man flyttade huvudverksamheten till Tannefors, som vid denna tidpunkt kommit att bli en naturlig samlingsplats för stadens fabriker. Man intog fabrikslokalen på Gelbgjutaregatan som sedan kom att kallas för Armaturen. Här tillverkades armatur för ångpannor, gas-, vatten-, och värmeanläggningar, syrafast armatur, manometrar, vakuummetrar och termometrar för industriellt bruk och järnvägsbromsar.


Här ser vi en bild från fabriksarbetet i Armaturen, svarvarna drivs av läderremmar som hänger ned från taket.

Kanske något av dagens intervjurum var rummet för tillverkning av flyginstrument? I fabriken fanns nämligen en särskild instrumentavdelning där flyginstrument konstruerades och tillverkades. Under tiden för andra världskriget var denna tillverkning mycket dominerande. De höga toleranskraven gjorde att monteringen skedde i ett särskilt rum som var alldeles rent och ständigt hölls med övertryck för att det skulle vara dammfritt.