Metod för kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning handlar om att långsiktigt kunna attrahera, utveckla och behålla medarbetare för att säkerställa den kompetens som organisationen behöver för att nå uppsatta mål. Genom att klicka dig fram i processen kan du ta del av information och handledning om hur du arbetar systematiskt med kompetensförsörjning. Du kan i de fem delprocesserna välja mellan två olika ambitionsnivåer, Grund och Avancerad.

Metoden ska hjälpa till att integrera mjuka frågor som delaktighet och kommunikation i kompetensarbetet och underlätta för företag att lyckas med sitt arbete för en mer attraktiv och tillgänglig arbetsplats.

Klicka på de olika delarna i processen ovan och läs mer.