Effektivitetsutbildning

Under de senare åren har mycket förändrats i vår omvärld. Vi styrs allt mer av ny teknik med smarta telefoner och datorer som gör att vår tillgänglighet ökar. Informationsmängden har ökat, vi utsätts för flera tusen budskap varje dag.  Enligt en undersökning från Institute of Practitioners in Advertising använder personer i åldrarna 15 till 24 år mobilen så mycket som varannan minut. Det är i snitt 387 gånger per dag. Det går inte att stänga dörren till det ständiga bruset, vi måste helt enkelt lära oss att hantera det på ett sätt som gör att vi behåller vårt välmående.

Dagens informationsflöde kan bidra till att vi önskar oss fler timmar på dygnet för att vi inte hinner med det vi tänkt oss. När ett mail dyker upp i inkorgen och telefonen plingar samtidigt kan det vara svårt att fokusera på den uppgift vi egentligen tänkt att ägna oss åt. Dessa avbrott kan lätt göra att vi blir händelsestyrda. Vi kan inte påverka vissa av de avbrott som dyker upp, vårt jobb kan innebära att vi måste vara tillgängliga via telefonen eller mail. Genom att själv ta kontroll över situationen och skapa en struktur för det händelsestyrda arbetet kan vi bli effektivare och hinna med det vi ska utan att öka våra stressnivåer och minska vårt välmående.

All intern personal på Skill går just nu en effektivitetsutbildning med målsättning att minska den eventuella stressen och skapa bättre balans mellan arbete och fritid genom arbetssätt som gör oss mer effektiva. Vi har fått smarta verktyg för hur vi lyckas med detta. Vi har bland annat fått hjälp att använda oss av tekniska verktyg på ett smart sätt, effektiv e-posthantering, och att skapa kontroll genom planering och reflektion.