Giggare

Flexibiliteten på arbetsmarknaden blir allt större. Fler företag använder sig av projektanställningar, bemanningsföretag och vikariat. Fasta anställningar ersätts av kortare uppdrag, även kallade gig. Bakom gig-ekonomin finns drivande faktorer i form av den digitala tekniken, ökad flexibilitet när det gäller kompetens samt en förändrad attityd hos arbetstagarna. Långsiktighet har bytts mot matchning och fler företag drar därför ner på fasta tjänster till förmån för till exempel konsulter från bemanningsföretag. Uppskattningsvis jobbar redan 20–30% av arbetskraften från USA utifrån detta koncept. Det blir därför oundvikligt att lyfta blicken på hur detta kommer att fortsätta påverka arbetsmarknaden även för oss.

Att bygga upp och utveckla kunskap är ofta nyckeln till framgång, både för individer och organisationer. Det är av högsta vikt att kunna fånga den kompetens som finns. För dig som arbetsgivare ligger gig-ekonomins utmaning i att helt enkelt våga ta in ”giggare” på viktiga funktioner, eftersom de bästa inte alltid letar efter en fast anställning.

Utifrån företagarnas perspektiv är det önskvärt att arbeta med ett och samma företag istället för många små, därför är bemanningsföretag en fördelaktig lösning. Vi på Skill vet vad det betyder att träffa den rätta – att agera matchmaker och skapa dreamteam. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft inom industri, teknik och IT.