Nytt varumärke för IK och Skill

Vi firar i år 20 år. I samband med ett stort jubileumsevent den 8 september så lanserade företaget ett nytt varumärke för att enas under ett och samma namn.

– Vi har levt med dubbla varumärken och hemsidor under fyra års tid men från och med nu kallar vi oss kort och gott Skill, berättar Jüri Pett, VD. Det är ett mer inkluderande namn och täcker upp vår kundkrets på ett bättre sätt, som består av framför allt bolag inom tillverkande industri samt IT-företag.

Industrikompetens förvärvade Skill hösten 2013 och har sedan dess haft en fantastisk utveckling och ökat både omsättning och vinst kraftigt under senare år. De närmaste kontoren ligger i Linköping, Norrköping, Motala och Mjölby. Utanför länet har flera nya kontor skapats och numera har man en täckning i hela södra Sverige, från Stockholm och söderut. Antalet medarbetare är internt över 60 och fler än 700 anställda som är ute på kunduppdrag. Ägarstrukturen är en blandning av lokala industriföretag och offentliga aktörer, och kärnverksamheten består av personaluthyrning och rekrytering. En specifik satsning sker just nu på rekryteringsuppdrag inom segmentet chefer och specialister. Årligen återinvesteras en betydande del av vinsten i olika satsningar för en långsiktig kompetensförsörjning, som är till gagn för den lokala industrin.

– Det nya uttryckssättet i varumärket är moderniserat men igenkänningen till det klassiska består, kommenterar Ronnie Lock, marknadschef. Vi vill vara ett naturligt nav för alla talangfulla människor. Tjänsteutbudet är oförändrat och vi ser en fortsatt god utveckling av verksamheten framåt, i och med att efterfrågan av personal i regionen är mycket stark. Den största utmaningen just nu ligger i att hitta matchande kompetens.