Skills ledningsgrupp består av, från vänster:

Annika Elfvingsson, kontorschef Linköping
Ronnie Lock, marknadschef
Cecilia Engelbrektsson, HR-chef
Mattias Stenman, kontorschef Norrköping och Stockholm
Elin Hultman, vice VD
Jüri Pett, VD


Foto: Magnus Media