Vi på Skill jobbar med både kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.

Fram till september 2017 hette vi Industrikompetens & Skill och använde oss av två parallella varumärken. Sedan enades vi under ett och samma namn, Skill kort och gott, och bytte logotyp till den nuvarande.

Industrikompetens grundades 1997 av Thomas Nygren, dåvarande personaldirektör på Saab, som även var företagets första VD. Syftet var att samordna och effektivisera den kort- och långsiktiga kompetensförsörjningen till regionens industriföretag. Att Industrikompetens skulle ägas av regionala industrier var en bärande princip och genom den nära relationen till ägarna skulle företaget ha möjlighet att agera som en röst åt industrin i kompetensförsörjningsfrågan samt vara en naturlig samlingspunkt för ägarföretagen.

Skill grundades i januari 1998 som en avknoppning från Linköpings universitet. Redan från start var visionen att skapa möjligheter för akademiska talanger.

Hösten 2013 förvärvades Skill av Industrikompetens och utbudet breddades till att attrahera såväl företag inom industri som inom IT. Idag har vi växt till att bli en nationell leverantör och har verksamhet i hela södra Sverige, med kontor från Stockholm och söderut. Huvudkontoret ligger kvar i Linköping. Vi fortsätter att tillgodose våra kunder med kompetensförsörjning av högsta kvalitet, där vi vill vara det goda exemplet och säkerställa avtalsenliga villkor för de medarbetare som vi hyr ut. Alltid närvarande och lyhörda för kundernas behov.

På uppdrag av våra ägare är vi djupt engagerade i utbildningar och kompetensförsörjningsfrågor och fungerar som en naturlig samlingspunkt för våra kund- och ägarföretag genom våra olika nätverk.
Att samordna, planera och stödja företag i med- och motgång, skapa och driva nätverk för industri- och IT-företag samt att aktivt arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen är vårt uppdrag.
Läs gärna mer om ägarföretagen här.