På bolagsstämman den 19 april valdes Skills styrelse för 2018/2019:

Jan Germundsson, ordförande (Saab)
Heléne Njord Westerling (Norrköpings kommun)
Margaretha Langueville (Toyota Material Handling Manufacturing Sweden)
Tomas Stålnert (Rimaster)
Annika Franzén (Väderstad)
Magnus Pettersson (GE Power Sweden)
Wiggo Eriksson (WE Consulting)
Kristoffer Asklöv (Scanfil)
Tobias Knutson (arbetstagarrepresentant från Skill)
Jüri Pett (VD Skill)
Elin Hultman (vice VD Skill)

Suppleanter:
Peter Andersson (Saab)
Anna Björklou (Swisslog Accalon)
Krister Björk (Toyota Material Handling Manufacturing Sweden)
Pia Carlgren (Linköpings kommun)
Fredrik Holgersson (Holmen Paper)
Lars Sonestedt (arbetstagarrepresentant från IF Metall)