Portalen

En varm försommardag kliver vi in på Portalen i Norrköping. Vi möts av välkomnande leenden och nyfikna blickar. Hit till Portalen kommer människor från hela Norrköping. Ja, faktiskt från hela världen. Språken och livshistorierna skiljer sig åt, men en sak har de gemensamt – viljan att nå egen försörjning.

Vi anländer något tidigt till lokalen och får möjlighet att sitta ned och prata med vår konsult Saleh. Han har kommit till Portalen för att inspirera andra att gå samma väg som han själv har gjort. Saleh berättar att han kom till Sverige för fyra år sedan, då som flykting från Eritrea med en dröm om att få leva ett fritt liv. Hans flykt från Eritrea kantades av flera svåra upplevelser – sådant som ingen ska behöva uppleva. Trots det förlorade han aldrig viljan att leva ett liv i frihet, vilket tog honom hela vägen till Sverige. Saleh var snabb med att både lära sig svenska och ta truckkort. Nu är han en av Skills talanger och arbetar på Rustas lager i Norrköping.

Tillsammans berättar vi om vad arbetet inom industrin kan innebära och de möjligheter som finns om man vill jobba som till exempel svetsare, lagerarbetare eller sammanbyggnadsmontör. Engagemanget är högt och frågorna är många. Efteråt kommer flera personer fram och vill ställa frågor och lämna sitt CV. Vissa av dem har tidigare arbetat inom industrin i sina hemländer och andra vill ta klivet in i branschen och utbilda sig i Sverige. Tiden rinner iväg och det är dags att åka hem, men precis när vi ska sätta oss i bilen kommer en av personerna som tidigare givit oss sitt CV springande mot oss. Han kommer för att berätta att han kan vara flexibel och vill jobba väldigt mycket.  Vi beger oss hemåt med starka intryck av människor med kompetens där viljan att komma ut i arbete inte går att ta miste på.

Våra ägare har gett oss i uppdrag att vara den mest engagerade samarbetspartnern för kompetensförsörjning. Vi arbetar bland annat med att öka mångfalden i yrken inom industri och teknik.  Bland de tusentals nyanlända som kommit till Sverige finns människor med teknisk eller industriell bakgrund som skulle kunna hitta sin plats på ett industri- eller teknikföretag.