ESF-finansierat kompetensprojekt

Vi på skill är djupt engagerade i kompetensförsörjningsfrågor och driver tillsammans med Region Östergötland olika projekt inom området vilka finansieras genom Europeiska Socialfonden (ESF).

Det finns en stor variation i karaktär, storlek och mål på ESF-projekten, och de riktar sig till en mängd olika målgrupper, gemensamt för samtliga är att det alltid människa och sysselsättning som står i fokus. ESF projekten förbättrar på olika sätt sysselsättningsmöjligheterna för miljontals människor i Europa.

Trots den breda vidd på projekt har socialfondsprogrammet fyra horisontella principer som ska integreras i projekt och på så vis prägla insatserna som får stöd från ESF. Principerna handlar om jämställdhet, tillgänglighet, icke­diskriminering och hållbar utvecklig.