Hilda Gars är utbildad inom marknadsföring och företagsekonomi. Hon har varit anställd på Saab Kockums sedan våren 2011 och idag jobbar hon med Planering;
– Jag är med och planerar projekten från start till slut, både framtagning av konstruktion, produkt och verifiering. En stor fördel med mitt jobb är att jag får inblick i verksamheten på ett sätt som är få förunnat, säger Hilda.

Just nu har Hilda en delad tjänst och är till 50% ställföreträdande chef inom planeringsfunktionen på Saab Kockums. Att variationen av kompetenser bland kollegorna är så stor tycker hon är inspirerande och utvecklande. Hilda igen;
– Jag möter många olika personer med olika bakgrunder och kompetenser och det gör att jag lär mig otroligt mycket. Här kan man lära sig allt om allt! Att det finns stor möjlighet att prova på olika roller gör att du utmanas och breddar din kompetens.

Just nu rekryterar Saab Kockums för fullt inför Sveriges nya ubåtsprojekt A26. På frågan om Hilda kan ge några tips till personer som är nyfikna på företaget svarar Hilda;
– I en verksamhet som Saab Kockums finns behov av många typer av kompetenser och erfarenheter så det är bara att satsa på det man är nyfiken på. Man behöver inte känna att man låser sig inom ett visst område. Vill du utvecklas med Saab Kockums som arbetsgivare finns det mycket stora möjligheter att göra det.