Våra ägare har gett oss ett tydligt uppdrag. Vi ska vara den mest engagerade samarbetspartnern för kompetensförsörjning. I det uppdraget är vår ägarstruktur, med en blandning av industriföretag och offentliga aktörer, en förutsättning för att lyckas. Ägarstrukturen gör att vi aktivt kan delta i de frågor som både rör den kort- och långsiktiga kompetensförsörjningen.

Våra ägare tar inte ut någon vinst utan ger oss istället i uppdrag att avsätta 50% av vår budgeterade vinst i att aktivt arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen samt skapa erfarenhetsutbyte mellan industri- och teknikföretag genom olika nätverk. Återinvesteringens storlek varierar år från år men 2017 avsätts 4,0 MSEK.

Oavsett om du som kund köper rekrytering eller bemanning av oss bidrar du indirekt till detta viktiga arbete.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Elin Hultman eller Mia Hasselgren-Lundberg så berättar vi gärna om allt som händer kring vår återinvestering.