Sedan 2012 har vi i genomsnitt genomfört tre nätverksaktiviteter per månad. Vi har träffat våra ägare och kunder för att diskutera Lean, HR-frågor, fackliga perspektiv och industrins utmaningar och möjligheter. Vi har pratat mångfald, daglig styrning, lönestrukturer, additiv tillverkning, konkurrens från Polen och logistiska flöden.

Syftet med nätverken är att ge individerna och företagen ökad kunskap och inspiration. Att berätta om olika metoder och arbetssätt för att ge möjlighet att ta del av goda exempel är det mest förekommande inslaget. Likaså att ge tillfälle att lyssna till intressanta talare som kan ge perspektiv på frågor som många möter i vardagen. Oftast arrangeras träffarna hos något industriföretag i Östergötland för att erbjuda chansen att få se värdföretagets verksamhet med egna ögon.

    Våra nätverk:

  • Lean: Riktar sig till produktionschefer, produktionsledare och projektledare inom verksamhetsutveckling och tar upp ämnen kring förändringsarbete och Lean.
  • Operativt HR-nätverk: Samlar Business partners, HR-utvecklare och operativa HR-chefer och varje träff är temastyrd.
  • Inköpsnätverket: Riktar sig till inköpare med teman som kretsar kring artikelstyrning, leverantörskategorisering och arbetsorganisation.
  • Fackligt nätverk: Detta nätverk driver vi tillsammans med IF Metall. Fackligt förtroendevalda inom Metall, Livs, Pappers och Transport bjuds in till träffar som t.ex. kan kretsa kring framtida kompetensförsörjning eller inkludering på arbetsplatsen

Nätverken i listan är kostnadsfria för våra ägare och större kunder, med vissa begränsningar i antalet personer per träff. Mindre eller potentiella kunder kan delta mot en avgift. Vill du veta mer kontakta Elin Hultman.

Skills premiumnätverk

    Vi har två premiumnätverk till vilka företagen nominerar deltagande kandidater.

  • Ledartalangprogram för kvinnor: Syftet med det 7 månader långa programmet är att ge personlig utveckling för adepten samt skapa ett nytt sammanhang för adepterna. I detta program blir adepten matchad med en mentor som stöttar genom bl.a. personlighetsanalys och jobbskuggning.
  • Produktionsledarprogrammet: Syftet med detta 7 månader långa program är att ge personlig utveckling, ökad självinsikt och en vidareutvecklad ledarskapsförmåga hos deltagaren.

Vill du veta mer kring programstarter, priser eller hur du skulle kunna bli nominerad av ditt företag? Kontakta Elin Hultman.