Teknikcollege Östergötland

Vi har sedan flera år förtroendet att vara processledare för Teknikcollege Östergötland som består av 11 Teknikcollegecertifierade skolor i 8 kommuner och i dagsläget över 1 600 elever. Skolorna som ingår i samarbetet finns i Linköping, Norrköping, Finspång, Katrineholm, Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kinda.

Teknikcollege ger den studerande en attraktiv utbildning som leder till jobb efter utbildningen men också en grund för vidare studier. Tillsammans med representanter från kommuner, skolor, företag och intresseorganisationer arbetar vi för att utveckla regionens bästa tekniska gymnasie- och Vux-utbildningar. En viktig ingrediens är täta kontakter mellan eleverna och den regionala industrin.

Teknikcollege Östergötland arbetar bland annat för att öka intresset för de tekniska utbildningarna bland ungdomar och unga vuxna, speciellt tjejer eftersom industri- och teknikföretagen efterfrågar en jämnare könsfördelning. Vi ordnar också innovationstävlingar för eleverna, gemensamma studiedagarna för lärarna och handledarutbildning för att företagen ska bli ännu bättre på att ta hand om eleverna på arbetsplatsförlagt lärande.

Skill erbjuder dessutom skolorna att hjälpa till att förbereda eleverna för arbetslivet genom föreläsningar, CV-seminarier och jobbintervjuer.

Teknikcollegekonceptet ägs av Industrirådet och det finns 25 certifierade regioner i Sverige. Det betyder att vårt samarbete också är nationellt och att vi har en stor idébank att ösa ur.

Många östgötska företag är redan engagerade i Teknikcollege genom att delta i en styrgrupp eller programråd, erbjuda praktikplats, studiebesök, gästföreläsning, gymnasiearbete eller projektarbete men det finns alltid plats för fler företag i samarbetet, stora som små!

Vill du veta mer om Teknikcollege Östergötland, som företag veta mer om hur ni kan samarbeta med oss eller är du intresserad av att gå Teknikcollege handledarutbildning? Kontakta processledare Mia Hasselgren-Lundberg eller per telefon 013-32-94 14.

Följ gärna Teknikcollege Östergötland på Facebook.
Vill du veta mer om Teknikcollegekonceptet? Besök www.teknikcollege.se.

Industridag Östergötland

Östergötlands Landshövding Elisabeth Nilsson och Saabs VD Håkan Buskhe tog initiativet till Industridag Östergötland redan 2012. Sedan start är detta ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland, regionens industri- och teknikföretag, länets kommuner, Region Östergötland, LiU, arbetsgivar- och fackliga organisationer. Skill har sedan starten varit projektledare för initiativet. Syftet med Industridag Östergötland är att samverka för att attrahera framtida medarbetare till regionens industri- och teknikföretag för att möjliggöra tillväxt. Kika gärna in på www.industridag.se för att läsa mer.

IUC – den företagsnärmaste organisationen

Sedan januari 2017 är vi samarbetspartner i IUC-nätverket. Vill du veta mer om IUC’s verksamhet, besök gärna www.iuc.se. Om du har frågor om hur vi på Skill fungerar som nod för IUC’s verksamhet i Östergötland är du välkommen att kontakta Elin Hultman.