Skill är ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi är mycket måna om att följa lagar och regler och vår målsättning är att vara ett föredöme i bemanningsbranschen. Vi mäter kontinuerligt hur nöjd du som konsult är med oss som arbetsgivare. Fyra gånger per år, varje kvartal, skickar vi ut en kort enkät vars resultat ger oss värdefull input i hur vi kan bli bättre.

På den här sidan har vi samlat information till dig som är konsult på uppdrag av oss.

Tidrapportering konsulter

Du som är anställd som konsult hos oss gör din tidrapportering i systemet Intelliplan. Inloggningsuppgifter får du av din konsultchef. Tidkorten ska vara attesterade av dig senast första arbetsdagen i efterföljande månad. Kontakta gärna din konsultchef om det uppstår frågor gällande din tidrapportering eller ditt lönebesked.