CV
När du söker en ledig tjänst önskar vi att du skickar med ett CV och personligt brev i din ansökan. Hur du går tillväga med att skapa dessa dokument kan du få lite tips om under Tips & råd.
Första urval
Vi gör vi ett första urval bland inkomna ansökningar och dessa kandidater telefonintervjuas vanligen i ett första skede. De som vi bedömer som mest intressanta utifrån kravprofilen för tjänsten blir kallade till en intervju hos oss. Du träffar då en av våra konsultchefer eller rekryteringskonsulter för en personlig intervju på något av våra kontor.
Bakgrundskontroll
Går du vidare i processen efter intervjun kommer du att bli uppmanad att uppge referenser och i vissa fall kan det även bli aktuellt med en utökad bakgrundskontroll. Till vissa tjänster kommer du också att få genomgå ett personlighetstest och-/eller färdighetstest som ett komplement för ett bra beslutsunderlag.
Slutkandidater
Slutkandidaterna till respektive tjänst presenterar vi för kundföretaget och de väljer sedan vem eller vilka av kandidaterna de vill gå vidare med och träffa personligen för ett slutligt val.
Utvärdering
Efter slutförd rekryteringsprocess är vi alltid tacksamma för din återkoppling om hur du upplevt kontakten med oss och hur du har blivit omhändertagen. Vi lägger stor vikt vid att alltid vilja förbättra oss ytterligare.