Rekrytering av chefer har vi samlat under benämningen Skill Executive. Fem av våra rekryteringskonsulter är specialiserade inom detta område.

Nycklar till en lyckad rekrytering av chefer och ledare

Behovsanalys
Förutsättningen för att veta när du har hittat rätt kandidat är att veta vem du letar efter.
Därför lägger vi stor vikt vid behovsanalysen. Vår djupa förankring inom industri och IT och långa erfarenhet av att rekrytera till ledande positioner har skapat en unik förståelse för branschernas villkor oavsett om det är ett mindre bolag i stark tillväxt eller en stor internationell koncern.

Tillgång av kandidater
Vi har varit verksamma i rekryterings- och bemanningsbranschen i över 20 år och därmed under åren byggt upp ett mycket stort nätverk av kandidater på alla nivåer inom industri och IT. Skill driver egna nätverk inom exempelvis LEAN, HR, produktionsledare, ledartalanger m.fl. där vi ständigt kommer i kontakt med personer som har nyckelroller inom näringslivet. Ibland finns det behov av att lösa en chefsposition tillfälligt under tiden vi genomför rekryteringsprocessen. I de fall vi själva inte har en passande konsult samarbetar vi med Interim Search, som är specialister på att tillsätta alla typer av kvalificerade chefs- och specialistroller inom Sverige, med en leveransgaranti på 48 timmar.

Vår samlade erfarenhet
I vårt team för chefsrekrytering har vi samlat våra mest erfarna konsulter som själva har haft ledande roller och har lång erfarenhet av rekrytering och organisationsutveckling. Som kund får du tillgång till hela teamets kompetens då vi alltid hjälper varandra i våra uppdrag.