Vi behöver välutbildad personal som är i början av sin karriär. Utan undantag har Skill snabbt förstått våra behov och tagit fram kompetenta kandidater som det har varit enkelt att anställa.
– Niklas Rönnbäck, Aptean

Skill erbjuder kvalificerade rekryteringstjänster. Vi jobbar enligt en kvalitetssäkrad process som säkerställer att de kandidater vi presenterar motsvarar kravprofilen. En viktig tillgång är vår egen CV-databas som består av ett stort antal kandidater med olika kompetensprofiler. En annan värdefull sökväg är vårt stora kontaktnät som kommer till nytta i svåra rekryteringar där vi inte får in sökanden via annonsering av tjänsten.

Vi har en djup förankring både inom IT och inom andra tekniska utbildningar vilket ger oss mycket goda förutsättningar att kunna förstå kundens behov men även lyckas hitta kandidater med relevanta profiler för uppdragen.

Varje rekrytering följs upp med en utvärderingsenkät som besvaras av kund och av presenterade kandidater. Genom detta får vi bekräftat om våra kunder och kandidater är nöjda med processen och vi får deras synpunkter som bidrar till vårt ständiga förbättringsarbete.

Vi erbjuder hjälp med hela rekryteringsprocessen från kravprofil till anställningsbeslut eller delar av processen, t ex second opinion på redan utvalda kandidater. Vi vet att behovet av stöd när man ska genomföra en rekrytering kan variera så återkom till oss med just ditt behov så hittar vi en lösning.

Skills rekryteringsprocess

Varje rekrytering inleds med att vi tillsammans med kund, tar fram en specifik kravprofil. Därefter startar vi rekryteringsarbetet för att hitta rätt person. Vi utannonserar tjänsten, gör sökningar i vår CV-databas och använder vårt kontaktnät. Vi genomför telefonintervjuer och djupintervjuer och använder oss av personlighetstest och i vissa fall begåvningstest. Referenstagning ingår alltid och i vissa fall även utökad bakgrundskontroll. Vi har kontinuerlig kontakt med kunden under hela processen. Slutligen presenteras utvalda kandidater för kunden. Denna presentation består dels av kandidaternas egna ansökningshandlingar och dels av ansvarig rekryterares samlade bedömning av kandidaterna och på vilket sätt de motsvarar kravprofilen. Därefter genomför kunden egna intervjuer där vi kan medverka om kunden så önskar.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information!