Sedan Skill grundades har vi jobbat med att täcka våra kunders behov av personal. Vi hjälper kunden att täcka tillfälliga beläggningstoppar, klara säsongsvariationer eller att undvika risken att stå med för mycket personal om beläggningen viker. Hos många kunder har vi flertalet konsulter och många gånger anställer kunden våra konsulter efter en tid. Likaså väljer många av våra kunder att hyra in personen som annars skulle ha rekryterats istället för att erbjuda en provanställning. Oavsett vilket behov just du har, har vi på Skill lösningen.

Vi inleder varje uthyrningsuppdrag med en lika grundlig rekryteringsprocess som om du skulle rekrytera. Vi tar en kravprofil, utannonserar tjänsten, gör urval, genomför telefonintervjuer, djupintervjuer och tar referenser. Läs gärna mer om den arbetsmodell vi använder vid rekrytering.

Som kund hos oss kan du alltid vara säker på att vi erbjuder goda arbetsvillkor för våra konsulter och vi har som målsättning att vara ett föredöme i bemanningsbranschen. Att ha färre konsulter per konsultansvarig är en viktig prioritering för oss som ger dig som kund en trygghet i att vi ständigt är närvarande både för konsulterna som du hyr in och för dig som kund.

Så här fungerar det:
När du som kund har behov av personal tar du kontakt med oss. Tillsammans tar vi fram kravprofil/-er som matchar dina behov. Vi rekryterar personal och beroende på uppdragets längd och art anställer vi personal med Bemanningsavtalet som grund. Timanställning eller visstidsanställning avgörs beroende på uppdraget.
Innan konsulten börjar hos dig får han/hon nödvändig information av oss där vi bl.a. går igenom vår personalhandbok. I de fall uppdraget kräver så skickas konsulten på introduktionsutbildning.

Under uthyrningen har den konsultansvarige på Skill tät kontakt både med konsulten och uppdragsgivaren och vi genomför en enkät för att undersöka hur nöjd konsulten är med oss som arbetsgivare, hans/hennes konsultansvariga samt hur konsulten uppfattar att arbetsuppgifterna funkar. Detta gör vi fyra gånger per år och hittills har vi haft mycket goda resultat (3,3 i snitt på en 4-gradig skala) vilket vi är stolta över.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information!