Sommarskola

Inom industrin finns det stora möjligheter att hitta ett attraktivt arbete. Bristen på medarbetare är omfattande vilket riskerar att stoppa upp teknikföretagens utveckling. I en rapport från Teknikföretagen, Vinna eller försvinna, kartläggs teknikindustrins samlade behov av kompetens. Här ser vi industriföretagens förväntade rekryteringsläge om tre år där 1 motsvarar minskad efterfrågan, 2 motsvarare oförändrad efterfrågan och 3 motsvarar ökad efterfrågan.

Ur rapporten Vinna eller försvinna, Teknikföretagen 

Det finns goda jobbmöjligheter för personer med industriteknisk utbildning, exempelvis till yrken som CNC-operatör med ansvar för datorstyrda maskiner, automationstekniker, underhållstekniker och robotprogrammerare. Det är också stark efterfrågan på ingenjörer för att klara en hög utvecklingstakt och allt mer mjukvara.

Vi är många som tillsammans arbetar för att öka ungas intresse för teknik med målsättningen att  få fler ungdomar att välja industrin. Som en del i detta har Teknikcollege i Östergötland tillsammans med Saab arrangerat en sommarskola på Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping där teknikintresserade högstadieelever får prova på ritningsläsning, 3D Printing, mätteknik, bearbetning, robotsvetsning samt tillverka ett eget flygplan i metall.